نشست اول: فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ ها

نشست اول مجازی عدالت و مسئله زنان با موضوع «فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ها» با حضور مهدیه شادمانی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.
نشست اول: فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ ها

نشست اول: فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ ها

فمینیسم، در میان رویکردهای مختلف در حوزه مسائل زنان، یکی از مکاتب مهم و چالش‌زا در دوره مدرن بوده است. فمینیسم بر پایه مفاهیمی مانند اومانیسم و عقلانیت انتقادی بنا شده و از آغاز پیدایش با عدم توجه به طبیعت زن و تفاوت‌های فیزیکی و روانی آن با مردان، برابری را به عنوان مهم‌ترین هدف جنبش قرار داده است.

فمنیسم الگویی غربی از زن ارائه می‌کند که با نادیده گرفتن هویت زنانه و چشم‌پوشی بر تفاوت‌ این هویت با هویت مردان، موجب از خودبیگانگی زنان با فطرت خویش شده است. «مردواره کردن زن» نتیجه مشترک تمام رویکردها و مکاتب فمنیستی است که مشاغل متناسب با ساخت جسمی و فکری مرد را برای زنان مجاز می‌شمرد. فمنیسم با تاکید بر مولفه برابری، تعریفی از جایگاه زن در خانواده ارائه نمی‌کند و نتیجه این امر، تهدید نظام خانواده بوده است.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز ‌دوشنبه ۴ بهمن ماه ساعت ۲۱ با حضور مهدیه شادمانی در نشستی مجازی تحت عنوان «فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ها» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.