نشست اول : ماهیت مشروطه ؛ استعماری یا مردمی

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 11 مردادماه ماه ساعت 15 با حضور جناب آقای محمدامیر احمدزاده در نشستی مجازی تحت عنوان «ماهیت مشروطه: استعماری یا مردمی» در صفحه مجازی کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.
گفتگو های زنده مشروطه ایرانی

نشست اول : ماهیت مشروطه ؛ استعماری یا مردمی

درباره خاستگاه اندیشه مشروطیت و منشأ شکل‌گیری آن در ایران دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد است ایده مشروطه، عنصری وارداتی و بی‌ریشه بود که از زمان تحصن مردم تهران در سفارت انگلستان بر سر زبان‌ها افتاد. دیدگاه دوم کاملا در تقابل با دیدگاه نخست قرار دارد و معتقد است نهضت مشروطه در تداوم جریان عدالت‌خانه قرار دارد. طبق این دیدگاه، مشروطه همان امری بود که علما می‌خواستند؛ بر این اساس، مشروطه نه عنصری وارداتی بلکه خواست ملت ایران بود. مدافعان این دیدگاه، حمایت برخی علما مانند نائینی و آخوند خراسانی از مشروطه را گواهی بر تأیید سخن خود می‌دانند. از این رو مسأله ما بررسی این دو دیدگاه درباره ماهیت مشروطه است.

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه ۱۱ مردادماه ماه ساعت ۱۵ با حضور جناب آقای محمدامیر احمدزاده در نشستی مجازی تحت عنوان «ماهیت مشروطه: استعماری یا مردمی» در صفحه مجازی کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.