نشست دوم : امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه

با حضور جناب آقای علیرضا سمیعی
امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه

نشست دوم : امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه

ادبیات هر ملت مهمترین نشانه فرهنگ ملی و خرد جمعی آن ملت است. به علت پیوند عمیقی که آثار منظوم و منثور ادبی ما با آگاهی، هویت ملی و شعور سیاسی و اجتماعی ما دارد، حائز اهمیت فراوان است. این خودآگاهی ملی و خرد جمعی ما ایرانیان به بهترین وجه در شعر و ادب فارسی به صورت اسطوه‌پردازی، حماسه‌سرایی، اخلاق‌گرایی، خردورزی و بینش عرفانی انعکاس پیدا کرده است. شاهنامه آیینه تمام نمای چنین تصویری است که با ارج نهادن به گذشته تاریخی تلاش نمود تا با به نگارش درآوردن تاریخ اسطوره ای، داستان های حماسی شاهان و پهلوانان ایران قبل از اسلام روند حفظ زبان پارسی را پی بگیرد و با ترسیم هویتی جدید به شخص ایرانی در طول تاریخ بعد از هر اتفاق و رویدادی دوباره برخیزد و به حیات خود ادامه دهد.

در همین راستا قصد داریم تا ۲۶ اسفندماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای علیرضا سمیعی پیرامون موضوع« امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانیBashgah_net@ به گفتگو بپردازیم

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.