نشست دوم : تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی (ره)

نشست مجازی رواداری و اسلام با موضوع «تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی» با حضور عباس فتحی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.
نشست دوم : تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی (ره)

تساهل و تسامح از دیرباز در ادیان الهی، موجب دغدغه خاطر اندیشمندان متدین بوده است؛ به گونه‌ای که گروهی آن را از لوازم اصلی دین به شمار آورده‌اند و آن را مطمئن‌ترین راه برای جذب افراد و گرایش آنان به دین می دانند. نظریه‌پردازان مسلمان بر اساس آیات و روایات، مبانی تساهل دینی را استنتاج نموده و به دفاع از تساهل و تسامح دینی برخاسته‌اند.

یکی از اندیشمندانی که در این باره مباحثی داشته و نسبت دین و تساهل را در نظرات خود مورد اشاره قرار داده است مرحوم امام خمینی است. اندیشه ایشان از جهت اینکه ایشان موسس حکومت اسلامی و همچنین حاکم این حکومت دینی بوده‌اند نیز بسیار حائز اهمیت است. امام معتقدند که اسلام نه تنها ملازم با جزم‌اندیشى نیست؛ بلکه حاوى آزادى است. اسلام قوانین اساسی‌اش انعطاف ندارد اما بسیارى از قوانین آن با نظرهاى خاصى انعطاف دارد. اگر اسلام از روى کمال و عدالت و در کلیت خود اجرا شود، مقررات آن کمتر از هر مقررات دیگرى خشونت‌آمیز خواهد بود.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز ‌پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱ با حضور عباس فتحی در نشستی مجازی تحت عنوان «تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.