نشست دوم: مارکسیسم در روسیه

این نشست پنج‌شنبه 27 آبان ماه ساعت 21 با حضور جهانگیر کرمی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  برگزار می گردد.

نشست دوم: مارکسیسم در روسیه

واژه مارکسیسم از نام کارل مارکس بنیان گزار سوسیالیسم علمى گرفته شده و مجموعه‌ای از نظریات و آموزش هاى فلسفى و سیاسى و اقتصادى مارکس و فردریک انگلس است. این مکتب، قدرت هاى مادى تولید و مبارزه طبقاتى را نیروهاى بنیادى فعال در تاریخ مى داند.

لنین یکی از مفسران مهم اندیشه مارکس و انگلس بود. اندیشه‌های لنین ترکیبی از دو مولفه سنت فکری_سیاسی روسیه تزاری و مارکسیسم بود. باور لنین به لزوم تشکیل جامعه پرولتاریا و برقراری دولت سوسیالیست در روسیه نیز متأثر از نظریات مارکس و انگلس بود. از همین روی شناخت دقیق اندیشه های لنین و تاثیرات مارکس بر آراء و نظریات ایشان قابل تامل و بررسی است که تلاش خواهد شد به آن پرداخته شود.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز پنج‌شنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۲۱ با حضور جهانگیر کرمی در نشستی مجازی تحت عنوان «مارکسیسم در روسیه» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.