نشست دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا

این نشست پنج‌شنبه 6 آبان ماه ساعت 21 با حضورمحمد جواهری طهرانی در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@  برگزار می گردد.
نشست مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا
نشست دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپابسیاری از مفاهیم و نظریات مدرن در عصر روشنگری قرن هجدهم شکل گرفت. در همین عصر، مفهوم تفکیک قوا به عنوان یکی از ارکان حقوق مدرن به اوج کمال خود رسید و اجرای تدریجی آن نزد دولت‌های اروپایی آغاز شد. تفکیک قوا در امتداد مفهوم مدرن قدرت مطرح شد.تفکیک قوا به عنوان سازوکار توزیع و تحدید قدرت در اروپای مدرن مطرح شد و اصول بنیادین دولت‌های مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا قرار گرفته است.

برای اولین بار جان لاک انگلیسی متأثر از انقلاب‌های انگلستان در قرن هفدهم، در کتاب «رساله‌ای درباره حکومت» برای اولین بار قائل به ج دائی دو قوه مجریه و قوه مقننه و استقلال هر یک از آنها شد و نظریه توازن و تعادل قوا را مطرح کرد تا به توزیع قدرت بپردازد و به عنوان پدر لیبرالیسم کلاسیک و نظریه‌پرداز قرارداد اجتماعی مشهور شد.

منتسکیو در اثر معروف خود با عنوان «روح‌القوانین»، نظریات جان لاک درباره توزیع قدرت در دولت را کامل کرده است. وی با ایجاد قدرت سومی به نام قوه قضائیه و بازتعریف روابط میان این سه قوه، به عنوان بنیانگذار نظریه تفکیک قوای سه گانه شناخته می‌شود. دغدغه اصلی منتسکیو اشاعه آزادی سیاسی و عدم تمرکز قدرت سیاسی دولت در نزد یک نفر یا گروهی محدود است.

در همین راستا درکانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز پنج‌شنبه ۶ آبان ماه ساعت ۲۱ با حضورمحمد جواهری طهرانی در نشستی مجازی تحت عنوان «مبانی و زمینه های شکل گیری اندیشه تفکیک قوا در اروپا» در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.