نشست دوم مجازی در هوای مهاجرت: زمینه‌های فرهنگی مهاجرت

نشست دوم مجازی در هوای مهاجرت با موضوع «زمینه های فرهنگی مهاجرت» با حضور میثم مهدیار در بستر اسکایپ برگزار می‌شود.
نشست دوم مجازی در هوای مهاجرت: زمینه‌های فرهنگی مهاجرت

مهاجرت به عنوان یکی از موضوعات محوری علوم انسانی و اجتماعی, پدیده ای است که هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد با این تفاوت که زمینه های ایجاد این پدیده متفاوت است. در میان افرادی که در گروه های سنی مختلف اقدام به مهاجرت می کنند, نقش جوانان به عنوان, سرمایه انسانی و اعضای فعال جامعه که بخش مهمی از نیروی کارآمد جامعه را تشکیل می دهند, همواره بسیار پر رنگ بوده است.

مهاجرت همواره در طول تاریخ و در جوامع گوناگون پدیده ای مرسوم بوده اما امروزه روند تصاعدی مهاجران به ویژه دانشجویان زنگ خطری برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه مانند ایران تلقی می گردد. یکی از عوامل مهاجرت ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. از همین روی شناخت زمینه های فرهنگی مهاجرت میتواند کمـک مـؤثري به دولت براي بهبود وضع مهاجرت داشته باشد تا از یک طرف عوامل مثبـت را شناسـایی و از طرف دیگر آنها را در کشور توسعه بخشد و از میزان مهـاجرت بکاهد.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز دوشنبه ۱۹ دی ماه ساعت۱۶:۳۰با حضور میثم مهدیار در نشستی مجازی با عنوان «زمینه‌های فرهنگی مهاجرت» در بستر اسکایپ به نشانی  https://join.skype.com/JteZA3xcq0nX به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.