نشست دوم : نسبت عدالت و ساختار حکمرانی

این نشست چهار‌شنبه 28 مهر ماه ساعت 15 با حضور محسن مهدیان در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@  برگزار می گردد.
نشست دوم : نسبت عدالت و ساختار حکمرانی

نشست دوم : نسبت عدالت و ساختار حکمرانی

در سال‌های اخیر، مقوله عدالت یکی از مسائل چالشی در زمینه حکمرانی بوده است. برخی صاحب‌نظران معتقدند که در طول چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی در تحقق عدالت ناکام بوده است. این دسته از افراد با اشاره به افزایش سطح قیمت‌ها در چند سال گذشته، مدعی هستند که وضعیت فعلی کشور در زمینه اقتصادی و معیشتی در سطح مطلوبی نیست و این وضعیت فاصله زیادی تا تحقق عدالت دارد.

برخی اساتید در مقام تحلیل این موضوع برآمده‌اند که چرا عدالت در جامعه ایران تحقق نیافته است. برخی متخصصان معتقدند علت این امر آن است که انقلاب اسلامی اساسا نظریه مشخصی درباره عدالت ندارد و همین فقدان نظریه مشخص در خصوص عدالت، باعث سردرگمی و ناکامی جمهوری اسلامی در اجرای عدالت شده است. از سوی دیگر، برخی صاحب‌نظران ادعا می‌کنند انقلاب اسلامی از لحاظ نظری و تئوریک، نظریه مشخص و قابل اجرایی در زمینه عدالت دارد؛ اما علت اصلی عدم تحقق عدالت در جامعه به ساختار نامناسب حکمرانی بازمی‌گردد. این دسته بر این عقیده‌اند که ساختار حکمرانی کشور باعث بی‌عدالتی و عدم اجرای نظریه عدالت در جامعه شده است.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز چهار‌شنبه ۲۸ مهر ماه ساعت ۱۵ با حضور محسن مهدیان در نشستی مجازی تحت عنوان « نسبت عدالت و ساختار حکمرانی» در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.