نشست دوم : کارنامه رضاخان در حوزه اقدامات عمرانی و رفاهی

این برنامه سه شنبه 5 اسفند ساعت۲۱ در صفحه اینستاگرام باشگاه اندیشه به آدرس  bashgah_net@ برگزار خواهد شد.
کارنامه رضاخان در حوزه اقدامات عمرانی و رفاهی

نشست دوم کارنامه رضاخان در حوزه اقدامات عمرانی و رفاهی

نشست دوم : کارنامه رضاخان در حوزه اقدامات عمرانی و رفاهی

جدا از چگونگی به قدرت رسیدن رضاخان و خلع وی از سلطنت و نقشی که نیروهای بیگانه در این خصوص ایفا کردند، موافقین با عملکرد او در طول ۱۶ ساله سلطنت وی، به مواردی همانند برقراری خدمت نظام وظیفه برای ایجاد ارتشی به مراتب بزرگتر از گروه قلیل قزاق و امنیه، استقرار امنیت و قلع و قمع متجاسرین، تأسیس وزارت­خانه‌­های جدید، ایجاد راه‌ها و گذرگاه­‌ها و به خصوص ایجاد خط راه آهن سراسری، توسعه خطوط هوایی و تلگراف، احداث بانک و چند مورد دیگر، اشاره می­‌کنند. بدیهی است که مخالفین بسیاری نیز وجود دارند که با طرح مسائل و مباحث مختلف، سعی در مشخص کردن اهداف غائی از مجموعه اقدامات انجام شده در این حوزه هستند.

در دومین نشست  از نشست‌های علمی با عنوان «تجدد رضاخانی» قصد داریم تا درحضور جناب آقای دکتر علی اکبر رنجبر کرمانی «کارنامه رضاخان در حوزه اقدامات عمرانی و رفاهی» را مورد مداقه و بازخوانی قراردهیم. این برنامه سه شنبه ۵ اسفند ساعت۲۱ در صفحه اینستاگرام باشگاه اندیشه به آدرس  bashgah_net@ برگزار خواهد شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.