نشست سوم : الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

در همین راستا قصد داریم تا سه شنبه 4 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای علیرضا نادعلی در نشستی مجازی تحت عنوان « الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر » در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.
سیاست‌گذاری معماری شهری

نشست سوم : الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

تعیین الزامات فرهنگی در مدیریت شهری مستلزم شناخت فرآیندهای تعریف شده طرح های فرهنگی قبل، در حین و بعد از سوی سازمان های درگیر با فرهنگ شهری است. سیاستگذاری فرهنگی در مدیریت شهری فقط به گسترش و تعمیق فعالیت های فرهنگی خاص و اقدامات پرورشی برای شهر و شهروندان آن محدود نمی شود، بلکه به صورت ویژه با وظایف و کارکرد سازمان درگیر است و به دیدگاهی فرهنگی در نحوه برنامه ریزی نیاز دارد. از دو وجه، توجه به برنامه ریزی فرهنگی در مدیریت شهری ضرورت دارد و اثرگذار است؛ در وجه نخست اقدامات فرهنگی، مدیریت شهری در توسعه فرهنگی شهر و جامعه مؤثر است و باعث توسعه همه جانبه در حوزه اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و کالبدی با بستر فرهنگ خواهد شد و توسعه پایدار را نیز به دنبال خواهد داشت.

در وجه دیگر برنامه ریزی فرهنگی باعث تسهیل در امور مدیریت شهری و نزدیک‌تر شدن به هدف مطلوب در کلیه سطوح شهری می‌شود و کاهش هزینه های مأموریت ها و اقدامات اجرایی را نیز در پی خواهد شد و همچنین در جهان بینی اسلامی بحث فرهنگ ذیل جمهوری اسلامی ویژگی و ماهیت خاصی دارد که باید در سیاستگذاری شهری لحاظ گردد.

در همین راستا قصد داریم تا سه شنبه ۴ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای علیرضا نادعلی در نشستی مجازی تحت عنوان « الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر » در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.