نشست سوم: الگوی سوم زنان در انقلاب اسلامی

نشست مجازی اسلام و فمنیسم با موضوع «الگوی سوم زنان در انقلاب اسلامی» با حضور ابوالفضل اقبالی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.
نشست سوم: الگوی سوم زنان در انقلاب اسلامی

در گفتمان انقلاب اسلامی و به ویژه در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی، الگوی ویژه‌ای از زن ارائه شده است. در نظام فکری رهبر انقلاب، الگوی زنانه مورد نظر اسلام، ستم‌های مدرن به زن را رسوا و بی‌آبرو کرده است؛ زیرا حق کرامت زن که دارای ریشه‌ای الهی است، بالاترین حقوق زن است که در جهان مدرن کنونی، هرگز شناخته نشده و اکنون زمان شناخته‌شدن آن است.

در گفتمان انقلاب اسلامی، نگاه‌ها و دیدگاه‌های «ضد زن» جایی ندارند. الگوهای شرقی و غربی زنان مردود شده و الگوی جدیدی در این گفتمان سامان می‌یابد. بر این اساس، زن در تعریف شرقی، همچون عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ‌سازی، تصویر شده و در تعریف غربی، به مثابه‌ موجودی که جنسیت او بر انسانیتش می‌چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت نظام سرمایه‌داری است، معرفی می‌شد. اما زنان مسلمان در دوره انقلاب و دفاع مقدس الگوی سومی ارائه داده و نشان دادند. به عبارت دیگر آنها تعریف جدیدی از «زن» به شرق و غرب ارائه کردند. در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی برای زنان جهان ساخت و ثابت کرد که می‌توان در عین زن بودن و داشتن صفاتی مانند عفت، حجاب و شرافت، در متن و مرکز حوادث اجتماعی قرار داشت.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز ‌شنبه ۲۰ فروردین ماه ساعت ۲۲ با حضور ابوالفضل اقبالی در نشستی مجازی تحت عنوان «الگوی سوم زنان در انقلاب اسلامی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.