نشست سوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

در سال‌های اخیر مسأله تطبیق تاریخ با اکنون به موضوع پرمناقشه‌ای تبدیل شده و مخالفان و موافقانی پیدا کرده است. موافقان معتقدند که بر اساس آموزه‌های دینی و طبق سیره آنها در تمام ابعاد زندگی عمل کنیم. و بر اساس قرآن و تعاليم اهل بيت ما را تشویق كردند در سرنوشت گذشتگان غور كنيم و همین امر مي‌تواند درستی تطبيق تاريخ را اثبات کند. و در مقابل مخالفان تطبیق تاریخ با اکنون تأکید می‌کنند که حوادث تاریخی، حوادثی یگانه و منحصر بفرد هستند و هرگز قابل تکرار و تطبیق در زمانه دیگری نیستند؛ زیرا شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی و فکری هر رویداد تاریخی با دوره‌های بعدی بکلی تفاوت دارد و هر رویداد را باید در بستر زمانی خود تحلیل کرد.
تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

نشست سوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

در سال‌های اخیر مسأله تطبیق تاریخ با اکنون به موضوع پرمناقشه‌ای تبدیل شده و مخالفان و موافقانی پیدا کرده است. موافقان معتقدند که بر اساس آموزه‌های دینی و طبق سیره آنها در تمام ابعاد زندگی عمل کنیم. و بر اساس قرآن و تعاليم اهل بيت ما را تشویق كردند در سرنوشت گذشتگان غور كنيم و همین امر مي‌تواند درستی تطبيق تاريخ را اثبات کند. و در مقابل مخالفان تطبیق تاریخ با اکنون تأکید می‌کنند که حوادث تاریخی، حوادثی یگانه و منحصر بفرد هستند و هرگز قابل تکرار و تطبیق در زمانه دیگری نیستند؛ زیرا شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی و فکری هر رویداد تاریخی با دوره‌های بعدی بکلی تفاوت دارد و هر رویداد را باید در بستر زمانی خود تحلیل کرد.

 از همین روی تلاش گردید تا مواضع موافقان و مخالفان تاریخ و اکنون تبیین گردد و در نشست پایانی به مناظره طرفین پرداخته خواهد شد.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ساعت ۲۱ با حضور جواد سلیمانی امیری و سعید طاوسی مسرور در نشستی مجازی تحت عنوان «تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.