نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان

در همین راستا قصد داریم تا پنج‌شنبه 13 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر جواد نظری مقدم در نشستی مجازی تحت عنوان «رفتار انتخاباتی ایرانیان» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.
راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

نشست سوم : رفتار انتخاباتی ایرانیان

تبیین و تحلیل رفتار انتخاباتی و رای دهی در جوامع مختلف با توجه به اهمیت انتخابات در ریل گذاری برای سیاست‌مداران؛ از موضوعات مهم جامعه شناسی سیاسی است. محققان این حوزه از مناظر مختلفی سعی می کنند رازهای رفتار انتخاباتی جوامع خود را کشف و شاخص بندی کنند. فرهنگ سیاسی یکی از راههای ورود به چنین تحلیلی است. حتی اگر انتخابات را هم در نظر نگیریم نفس پرداختن به رفتار سیاسی ملتهای مختلف در تبیین رویدادهای سیاسی هماره جذاب بوده است. از این رو تحلیل انتخابات از منظر فرهنگ سیاسی نگاه جدید و افق تازه ای در اختیار ما قرار می دهد تا دریابیم چگونه رفتار انتخاباتی مردم ایران متاثر از داشته های طولانی فرهنگی و فرهنگ سیاسی است.

در همین راستا قصد داریم تا پنج‌شنبه ۱۳ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای دکتر جواد نظری مقدم در نشستی مجازی تحت عنوان «رفتار انتخاباتی ایرانیان» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.