نشست مجازی اسلام و فمنیسم

نشست مجازی اسلام و فمنیسم با موضوعات «بررسی اندیشه‌ای و تاریخی ظهور امواج چهارگانه فمنیسم» ، «مولفه‌های اندیشه فمنیسم اسلامی و نقد آنها» و «الگوی سوم زنان در انقلاب اسلامی» با حضور الهام غفاری، فریبا پروینیان و ابوالفضل اقبالی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.
نشست مجازی اسلام و فمنیسم

در طول قرن بیستم جنبش‌های اجتماعی فراوانی شکل گرفت که یکی از آنها جنبش زنان بود و باعث تغییرات بسیاری در وضعیت زنان گردید. و چهار دوره مختلف از برابری خواهی و آزادی، اصلاحات قوانین حقوقی و تلاش برای کسب موقعیت‌های سیاسی و ورود به مناصب سیاسی و تلاش برای عدالت اجتماعی را تجربه کرده است که امواج فمینیسم نام گرفته‌اند.

یکی از گرایشات فمنیستی خوانشی زنانه از متون دینی در حوزه الهیات بوده است  که در جهان اسلام نیز با نگاه برابری جنسیتی با بازخوانی مجدد متون دینی اسلام در اندیشه محققین مسلمان بروز یافت و تلاشی برای ارائه نسخه جدیدی ازجامعه مطلوب اسلامی مبتنی بر عدالت نقش‌های زنانه ایفا کند.

در گفتمان انقلاب اسلامی نیز به جایگاه ویژه زنان اشاره گردیده است همان‌طور که در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی، الگوی ویژه‌ای از زن ارائه شده است. و در گفتمان انقلاب اسلامی، تعریف جدیدی از «زن» به شرق و غرب عالم ارائه شده است. از همین رو در نشست‌های اسلام و فمنیسم تلاش خواهد شد تا با رویکردی انتقادی به مباحث پیرامون اسلام و فمنیسم پرداخته شود.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز چهار‌شنبه، پنجشنبه و شنبه ۱۷، ۱۸ و ۲۰ فروردین ماه ساعت ۲۲ با حضور الهام غفاری، فریبا پروینیان و ابوالفضل اقبالی در نشستی مجازی تحت عنوان «بررسی اندیشه‌ای و تاریخی ظهور امواج چهارگانه فمنیسم» ، «مولفه‌های اندیشه فمنیسم اسلامی و نقد آنها» و «الگوی سوم زنان در انقلاب اسلامی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _ canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

نشست اول: بررسی اندیشه‌ای و تاریخی ظهور امواج چهارگانه فمنیسم

نشست اول: بررسی اندیشه‌ای و تاریخی ظهور امواج چهارگانه فمنیسم

در طول قرن بیستم جنبش‌های اجتماعی فراوانی شکل گرفت که که یکی از آنها جنبش زنان بود و باعث تغییرات بسیاری در وضعیت زنان گردید. جنبش زنان بعدها فمینیسم نام گرفت و تا به امروز تغییرات فراوانی درون خود داشته است و چهار دوره را تجربه کرده که امواج فمینیسم نام گرفته‌اند. فمینیسم گاه به عنوان مبارزه برای حقوق برابر زنان با مردان مطرح بوده، گاه بر برتری زنان بر مردان تاکید داشته، و گاه تفاوت زن و مرد را نقطه عزیمت خود قرار داده است.

می‌توان جنبش‌های فمینیستی در غرب را با توجه به خواستگاه‌ها و اهداف آنها به چهر موج و جنبش مختلف تقسیم‌بندی کرد. چهار دوره مختلف از برابری خواهی و آزادی، اصلاحات قوانین حقوقی و تلاش برای کسب موقعیت‌های سیاسی و ورود به مناصب سیاسی و تلاش برای عدالت اجتماعی را تجربه کرده است که امواج فمینیسم نام گرفته‌اند.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز ‌چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه ساعت ۲۲ با حضور الهام غفاری در نشستی مجازی تحت عنوان « بررسی اندیشه‌ای و تاریخی ظهور امواج چهارگانه فمنیسم» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

نشست دوم: مولفه‌های اندیشه فمنیسم اسلامی و نقد آنها

نشست دوم: مولفه‌های اندیشه فمنیسم اسلامی و نقد آنها

الهیات فمینیستی و خوانش زنانه از متون دینی که در قرن بیستم میلادی آغاز شد یکی از عوامل موثر در اندیشه برخی محققین مسلمان برای توجه به مسئلۀ زنان بوده است. فمنیسم اسلامی در ابتدا در غرب جهان اسلام و از کشورهایی چون مصر و الجزایر برخاست و بر قرائت مجدد متون دینی اسلام با نگاه برابری جنسیتی تاکید داشت. برخی پژوهشگران، فمینیسم اسلامی را گفتمانی دانسته‌اند که تلاش دارد نسخه جدیدی از جامعه اسلامی مطلوب مبتنی بر عدالت نقش‌های زنانه اجرا کند.

در فمنیسم اسلامی شاهد طیف متنوعی از نظریات و روش‌ها هستیم. برخی از آنها تنها به دنبال تامین عدالت جنسیتی در جهان اسلام هستند. برخی دیگر به دنبال پالایش دین و زدودن مفاهیم دینی از تفاسیر مردسالارانه هستند تا خوانشی مجدد با محوریت زنان ارائه دهند.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز ‌پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ماه ساعت ۲۲ با حضور فریبا پروینیان در نشستی مجازی تحت عنوان «مولفه‌های اندیشه فمنیسم اسلامی و نقد آنها» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

نشست سوم: الگوی سوم زنان در انقلاب اسلامی

در گفتمان انقلاب اسلامی و به ویژه در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی، الگوی ویژه‌ای از زن ارائه شده است. در نظام فکری رهبر انقلاب، الگوی زنانه مورد نظر اسلام، ستم‌های مدرن به زن را رسوا و بی‌آبرو کرده است؛ زیرا حق کرامت زن که دارای ریشه‌ای الهی است، بالاترین حقوق زن است که در جهان مدرن کنونی، هرگز شناخته نشده و اکنون زمان شناخته‌شدن آن است.

در گفتمان انقلاب اسلامی، نگاه‌ها و دیدگاه‌های «ضد زن» جایی ندارند. الگوهای شرقی و غربی زنان مردود شده و الگوی جدیدی در این گفتمان سامان می‌یابد. بر این اساس، زن در تعریف شرقی، همچون عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ‌سازی، تصویر شده و در تعریف غربی، به مثابه‌ موجودی که جنسیت او بر انسانیتش می‌چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت نظام سرمایه‌داری است، معرفی می‌شد. اما زنان مسلمان در دوره انقلاب و دفاع مقدس الگوی سومی ارائه داده و نشان دادند. به عبارت دیگر آنها تعریف جدیدی از «زن» به شرق و غرب ارائه کردند. در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب، زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی برای زنان جهان ساخت و ثابت کرد که می‌توان در عین زن بودن و داشتن صفاتی مانند عفت، حجاب و شرافت، در متن و مرکز حوادث اجتماعی قرار داشت.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز ‌شنبه ۲۰ فروردین ماه ساعت ۲۲ با حضور ابوالفضل اقبالی در نشستی مجازی تحت عنوان «الگوی سوم زنان در انقلاب اسلامی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.