نشست مجازی امتداد فلسفه

نشست مجازی امتداد فلسفه

نشست مجازی امتداد فلسفه

با ورود فلسفه به عالم اسلامی فارابی وارد مباحث سیاسی و اجتماعی می‌شود؛ کتاب سیاسة المدنیه ماحصل نگاه سیاسی و اجتماعی او در امتداد فلسفه نظری اوست. در فیلسوفان بزرگ دیگری نیز شاهد تداوم همین نگاه هستیم. که به مباحث اجتماعی ورود می‌کردند و ناظر به اجتماع و زندگی اجتماعی مباحثی را مطرح می‌کند. فلسفه در پیوند با عالم واقع و عینیت بروز می‌کند و می‌خواهد با توصیف دقیق از مبانی آنچه جریان دارد بستری برای امتداد اجتماعی مباحث خود فراهم سازد.

علوم انسانی غربی در راستای توصیف وضع جدید و پاسخ به بحران‌های ناشی از انقلاب صنعتی و تکنولوژی و صنعت اروپایی تکوین و گسترش یافت. در ایران، علوم انسانی غریی راهی متفاوت با راه غرب مدرن را طی کرد. تکنولوژی و صنعت در وضعیتی وارد ایران شد که سیر طبیعی را طی نکرده بود. ایرانیان از جهت فکری همچنان در دوره سنت می‌اندیشیدند و نگاه نوینی به عالم هستی پیدا نکرده بودند.علوم انسانی غربی نه تنها با ذهنیت و نگاه ایرانیان به جهان و طبیعت هماهنگی نداشت؛ بلکه در پیوند و تلازم با تکنولوژی و فناوری غربی وارد ایران نشد.

علی‌رغم وجود مشکلات عدیده در کشور در حوزه‌های مختلف از سیاست خارجی و اقتصاد تا صنعت و کشاورزی، علوم انسانی کاربرد لازم برای توصیف وضع موجود و تبیین وضع مطلوب را نداشته است. علوم انسانی نتوانسته اندیشمندان حوزه‌های مختلف نظری را با مسائل مردم درگیر کند و از آنها راه حل بگیرد.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه ۷ و ۹ دی ماه ساعت ۱۵ و ۱۶ با حضور سیدجواد میری و عطاءالله رفیعی آتانی در نشستی مجازی تحت عناوین «کاربردی سازی علوم انسانی» و «امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

نشست اول: کاربردی سازی علوم انسانی

نشست اول: کاربردی سازی علوم انسانی

علوم انسانی در راستای توصیف وضع جدید و پاسخ به بحران‌های ناشی از انقلاب صنعتی و تکنولوژی و صنعت اروپایی تکوین و گسترش یافت. در نتیجه از همان ابتدای پیدایی علوم انسانی، این علوم با صنعت و تکنولوژی پیوند وثیقی داشت و همواره در تلازم با یکدیگر پیش رفتند. اما در ایران، علوم انسانی راهی متفاوت با راه غرب مدرن را طی کرد. تکنولوژی و صنعت مدرن در وضعیتی وارد ایران شد که سیر طبیعی اروپای مدرن را طی نکرده بود؛ ایرانیان از جهت فکری همچنان در دوره سنت می‌اندیشیدند و نگاه نوینی به عالم هستی پیدا نکرده بودند.

پس از مدتی، روشنفکران ایرانی برای تبلیغ و ترویج نظامات سیاسی و اقتصادی غربی، به ترجمه کتب اروپاییان در حوزه سیاست و اقتصاد پرداختند و سنگ بنای علوم انسانی را در ایران گذاشتند. علوم انسانی در ایران مشکلات بیشتری نسبت به تکنولوژی و صنعت داشت. علوم انسانی نه تنها با ذهنیت و نگاه ایرانیان به جهان و طبیعت هماهنگی نداشت؛ بلکه در پیوند و تلازم با تکنولوژی و فناوری غربی نیز وارد ایران نشد.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز سه‌شنبه ۷ دی ماه ساعت ۱۵ با حضور سید جواد میری در نشستی مجازی تحت عنوان «کاربردی سازی علوم انسانی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

نشست دوم: امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی

نشست دوم: امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی

فلسفه «علم» تمهید مبانی نظری و عملی است. ارسطو که از بنیانگذاران بزرگ فلسفه است آن را به دو بخش نظری و عملی تقسیم می‌کند. او فلسفه عملی را در سه حوزه تدبیر مدن، تدبیر منزل و اخلاق پی می‌گیرد. ارسطو حکمت عملی را جدای از حکمت نظری نمی‌داند و فلسفه او محدود و محصور درنظریات نمی‌باشد، بلکه فلسفه آنجا به منصه ظهور می‌رسد که حکمت نظری در حکمت عملی نمود پیدا می‌کند.

این رویکرد با ورود فلسفه به عالم اسلامی ادامه پیدا کرده و فارابی که متاثر ارسطو است همین تقسیم‌بندی را ادامه می‌دهد و به صورت تفصیلی وارد مباحث سیاسی و اجتماعی می‌شود؛ کتاب سیاسة المدنیه ماحصل نگاه سیاسی و اجتماعی او در امتداد فلسفه نظری اوست. در فیلسوفان بزرگ دیگری پس از فارابی مانند ابن سینا و ملاصدرا نیز ما شاهد تداوم همین نگاه هستیم. که به فراخور بحث، به مباحث اجتماعی ورود می‌کردند و ناظر به اجتماع و زندگی اجتماعی مباحثی را مطرح می‌کند.

اساسا این بیانگر این است که فلسفه در پیوند تام و تمام با عالم واقع و عینیت بروز می‌کند و می‌خواهد با توصیف دقیق و عمیقی از مبانی آنچه جریان دارد، بستری برای امتداد اجتماعی مباحث خود فراهم سازد. البته این رویکرد درفلسفه اسلامی به تدریج کم رنگ‌تر شد و پس ازصعود و نزول حکمت متعالیه با کمرنگ‌تر شدن حکمت نظری حکمت عملی آن عملا نادید انگاشته شد و این نقصی برای فلسفه و همچنین خللی برای نظریه پردازی اجتماعی ما است. همچنین نیاز به این امتداد اجتماعی بسیار بیش از پیش شده است.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز پنج‌شنبه ۹ دی ماه ساعت ۱۶ با حضور عطاءالله رفیعی آتانی در نشستی مجازی تحت عنوان «امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.