نشست مجازی تاریخ و اکنون

در سال‌های اخیر به ویژه پس از انقلاب اسلامی، جریان‌های انقلابی به تاریخ اسلام توجه فراوانی نشان دادند. تاریخ اسلام به خصوص سیره ائمه اطهار (ع) به منبع مهمی برای الگوگیری تبدیل شد. در دهه 50 کتاب‌های بسیاری درباره سیره ائمه و تاریخ اسلام نگاشته شد. نویسندگان این کتب‌ سعی داشتند با تطبیق رویدادهای تاریخی بر وضعیت کنونی جامعه، راه‌حل مشکلات را در پیروی از سیره ائمه جستجو کنند.
تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

نشست مجازی تاریخ و اکنون

در سال‌های اخیر به ویژه پس از انقلاب اسلامی، جریان‌های انقلابی به تاریخ اسلام توجه فراوانی نشان دادند. تاریخ اسلام به خصوص سیره ائمه اطهار (ع) به منبع مهمی برای الگوگیری تبدیل شد. در دهه ۵۰ کتاب‌های بسیاری درباره سیره ائمه و تاریخ اسلام نگاشته شد. نویسندگان این کتب‌ سعی داشتند با تطبیق رویدادهای تاریخی بر وضعیت کنونی جامعه، راه‌حل مشکلات را در پیروی از سیره ائمه جستجو کنند.

روند تطبیق تاریخ اسلام با اکنون هم‌چنان ادامه دارد. در سال‌های اخیر مسأله تطبیق تاریخ با اکنون به موضوع پرمناقشه‌ای تبدیل شده و مخالفان و موافقانی پیدا کرده است. که از همین روی تلاش خواهد شد نخست به تبیین مواضع موافقان و مخالفان این رویکردها پرداخته شود و سپس گفت و گوی طرفین ماجرا را شاهد باشیم.

در همین راستا کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه تاریخ های ۱۱، ۱۲ و ۱۴ مهر ماه ساعت ۲۱ با حضور جواد سلیمانی امیری و سعید طاوسی مسرور در نشستی مجازی تحت عنوان «تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

نشست اول : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

نشست اول : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟
موافقان تطبیق تاریخ با اکنون معتقدند که بر اساس آموزه‌های دینی، ائمه اطهار (ع) الگو و اسوه برای زندگی شیعیان هستند و باید طبق سیره آنها در تمام ابعاد زندگی عمل کنیم. بر اساس دیدگاه موافقان، قرآن و تعاليم اهل بيت ما را تشویق كردند در سرنوشت گذشتگان غور كنيم و همین امر مي‌تواند درستی تطبيق تاريخ را اثبات کند. علاوه بر قرآن، در سیره ائمه نیز تطبیق تاریخ را می‌توان مشاهده کرد. برای مثال، اميرالمومنين (ع) به امام حسن (ع) وصیت کردند كه «من چنان راجع به تاريخ گذشتگان اطلاع دارم كه گويي با آنها زندگي كرده‌ام». بنابراین قرآن و اميرالمومنين توصیه می‏کنند به بررسي تاريخ گذشتگان بپردازيد و هدف از این توصیه اين است كه آموزه‌ها و عبرت‌هاي بسياري را از تاريخ دريابيم و به شيوه افرادي عمل كنيم كه بر مسير حق عمل كردند.

در همین راستا کانون اندیشه جوان قصد داریم تا یکشنبه ۱۱ مهر ماه ساعت ۲۱ با حضور جواد سلیمانی امیری در نشستی مجازی تحت عنوان «تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

نشست دوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

نشست دوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟
مخالفان تطبیق تاریخ با اکنون تأکید می‌کنند که حوادث تاریخی، حوادثی یگانه و منحصر بفرد  هستند و هرگز قابل تکرار و تطبیق در زمانه دیگری نیستند؛ زیرا شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی و فکری هر رویداد تاریخی با دوره‌های بعدی بکلی تفاوت دارد و هر رویداد را باید در بستر زمانی خود تحلیل کرد. مخالفان معتقدند کسانی که سعی دارند حوادث تاریخی را با رویدادهای کنونی مقایسه و تطبیق کنند، دچار «زمان‌پریشی» هستند.

بر اساس این دیدگاه، زمان‌پریشی نوعی خطای روش‌شناختی در مطالعه تاریخ است. زمان‌پریشی بدین معناست که رخداد یا اندیشهاي از بستر زماني یا مکاني خود منفک شده و در بستر زمانی و مکانی دیگري تصویر یا تفسير گردد. به عبارت دیگر زمانی که مورخ، زمان خود را كه زمان حال است با زمان رويداد كه گذشته است از يكديگر تفكيك نمي‌كند و رویداد تاریخی را در زمان حال تجزيه و تحليل مي‌كند، دچار زمان‌پریشی شده است. به زعم مخالفان، تطبیق رویدادهای تاریخ اسلام با اکنون نیز نوعی زمان‌پریشی است و شناخت نادرستی از تاریخ اسلام برای ما ایجاد می‌کند؛ به همین خاطر باید از آن پرهیز کرد.

در همین راستا کانون اندیشه جوان قصد دارد تا در روز دوشنبه ۱۲ مهر ماه ساعت ۲۱ با حضور سعید طاوسی مسرور در نشستی مجازی تحت عنوان «تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازد.

 

 

 

 

 

 

نشست سوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

نشست سوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟
در سال‌های اخیر مسأله تطبیق تاریخ با اکنون به موضوع پرمناقشه‌ای تبدیل شده و مخالفان و موافقانی پیدا کرده است. موافقان معتقدند که بر اساس آموزه‌های دینی و طبق سیره آنها در تمام ابعاد زندگی عمل کنیم. و بر اساس قرآن و تعاليم اهل بيت ما را تشویق كردند در سرنوشت گذشتگان غور كنيم و همین امر مي‌تواند درستی تطبيق تاريخ را اثبات کند. و در مقابل مخالفان تطبیق تاریخ با اکنون تأکید می‌کنند که حوادث تاریخی، حوادثی یگانه و منحصر بفرد هستند و هرگز قابل تکرار و تطبیق در زمانه دیگری نیستند؛ زیرا شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی و فکری هر رویداد تاریخی با دوره‌های بعدی بکلی تفاوت دارد و هر رویداد را باید در بستر زمانی خود تحلیل کرد.

 از همین روی تلاش گردید تا مواضع موافقان و مخالفان تاریخ و اکنون تبیین گردد و در نشست پایانی به مناظره طرفین پرداخته خواهد شد.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا چهارشنبه ۱۴ مهر ماه ساعت ۲۱ با حضور جواد سلیمانی امیری و سعید طاوسی مسرور در نشستی مجازی تحت عنوان «تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.