نشست مجازی تمدن حسینی

این نشست یکشنبه 4 مهر ماه ساعت 15 با حضور حبیب بابایی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  برگزار می گردد.
نشست مجازی تمدن حسینی

نشست مجازی تمدن حسینی

 

پیاده‌روی اربعین، یکی از مناسک مذهبی شیعیان است که هر ساله در ماه صفر برگزار می‌شود. اربعین به عنوان یک از مناسک مذهبی در امتداد واقعه عاشورا تعریف می‌شود. هدف اساسی در مناسک مذهبی، آن است که امتداد آن رویداد و خاستگاه اولیه آن مناسک را نشان بدهد . مناسک اربعین، خود را در امتداد رویداد عاشورا نشان می‌دهد.

به عقیده برخی محققان، قیام عاشورا دارای کارکردها و ظرفیت‌های تمدنی است و پدیده اربعین نیز در تداوم و احیای پیام عاشورا، دارای همان ظرفیت‌ها و کارکردهاست. پژوهشگران این کارکردهای تمدنی راهپیمایی اربعین را شناسایی کرده و دسته‌بندی کرده‌اند. این کارکردها بدین شرح است: کارکرد هویت‌بخشی، کارکرد انسجام‌بخشی، کارکرد تربیت اخلاقی، کارکرد تعمیق معنویت، کارکرد افزایش دامنه آگاهی یا معرفت‌بخشی و آگاهی‌بخشی، کارکرد کل‌نگری و جهانی‌اندیشی و کارکرد اقتدارآفرینی.

در همین راستا کانون اندیشه جوان قصد دارد تا یکشنبه ۴ مهر ماه ساعت ۱۵ با حضور حبیب بابایی در نشست مجازی تمدن حسینی با عنوان «ظرفیت‌ها و کارکردهای تمدنی اربعین» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.