نشست مجازی توسعه و اقتصاد

نشست مجازی توسعه و اقتصاد با موضوع «الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی» با حضور محمدهادی سلیمی‌زاده در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.
نشست مجازی توسعه و اقتصاد

تعامل دولت و بازار یکی از مهم‌ترین مناقشات نظری در نظریات اقتصادی مدرن بوده است. مکاتب مختلف اقتصادی دیدگاه خاص خود درباره تعامل دولت و بازار را بیان کرده‌اند. اندیشمندان مکتب اتریش به مداخله دولت در بازار مخالف بوده و معتقد بودند منافع بازار از منافع اقتصادی دولت به کلی جداست. در مکتب پولی فریدمن، عدم مداخله دولت در اقتصاد جزو اصول لازم قلمداد شده و دولت تنها در امور مربوط به اصلاحات قیمتی اجازه مداخله دارد. نهادگرایان نیز به لزوم کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی قائل هستند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، تکلیف یکی از مهم‌ترین مناقشات اقتصادی یعنی حوزه فعالیت دولت و بخش خصوصی تعیین شد. عمده مطالب مربوط به تعامل دولت و بخش خصوصی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است. نظام اقتصاد ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده که پذیرش یک نظام اقتصادی مختلط است. شناخت مبنای نظری اصل ۴۴، ارتباط آن با تحولات اقتصادی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مساله اساسی این برنامه است.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز ‌سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه ساعت ۲۱ با حضور محمدهادی سلیمی‌زاده در نشستی مجازی تحت عنوان «الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی» در صفحه اینستاگرام به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.