نشست مجازی حکمرانی اسلامی

این نشست سه‌شنبه و چهارشنبه تاریخ های 27 و 28 مهر ماه ساعت 15 با حضور مجید بهستانی و محسن مهدیان در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ برگزار می گردد.
نشست-مجازی-حکمرانی-اسلامی

نشست مجازی حکمرانی اسلامی

حکمرانی اسلامی شیوه حکومتی است که در آن ابعاد روابط بین حکومت و مردم، تعامل اجزای تشکیل‌ دهنده حکومت و رابطه آن با سایر حکومت‌ ها، در اهداف و سیاست‌ ها، قوانین و خط‌ مشی‌ ها، برنامه‌ ریزی و اجرا و نظارت و ارزیابی بر اساس مبانی، اصول و روش‌ های اسلامی تنظیم می‌گردد. هدف حکمرانی اسلامی زمینه‌ سازی برای توسعه و تعمیق عقلانیت تهذیب‌ یافته، اخلاق و معنویت‌ گرایی دینی و رشد، تعالی و سعادت انسان و همچنین گسترش برخورداری از زندگی با نشاط، ایمن، سالم، عادلانه، آزاد و کریمانه است.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تاریخ های ۲۷ و ۲۸ مهر ماه ساعت ۱۵ با حضور مجید بهستانی و محسن مهدیان در نشست‌های مجازی تحت عنوان «مبانی حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» و «نسبت عدالت و ساختار حکمرانی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

نشست اول : مبانی حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نشست اول : مبانی حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
علی‌رغم اینکه خط‌مشی و سیاست‌های کلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به وضوح در قانون اساسی آمده است، برداشت‌ها و قرائت‌های گوناگون و گاه ضد و نقیضی در این باره از سوی جناح‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی ارائه می‌شود. برخی جناح‌های سیاسی راهبردها و قواعدی را در سیاست خارجی در پیش می‌گیرند که اساساً با مبانی و اصول سیاست خارجی و قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل‌جمع نیست.

منظور از مبانی در سیاست خارجی ،خط‌مشی‌های اصلی و کلی است که متصدیان و مجریان سیاست خارجی در عرصه سیاست خارجی باید به آنها پایبند باشند و آنها را سرمشق فعالیت خود قرار دهند. این مبانی برای تحقق عینی و عملی، نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطح کلان هستند. از این رو ضروری است تا مبانی و اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت آنها با یکدیگر و جایگاه هر کدام در قانون اساسی کشور را  بشناسیم.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز سه‌شنبه ۲۷ مهر ماه ساعت ۱۵ با حضور مجید بهستانی در نشستی مجازی تحت عنوان «مبانی حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

نشست دوم : نسبت عدالت و ساختار حکمرانی

نشست دوم : نسبت عدالت و ساختار حکمرانی
در سال‌های اخیر، مقوله عدالت یکی از مسائل چالشی در زمینه حکمرانی بوده است. برخی صاحب‌نظران معتقدند که در طول چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی در تحقق عدالت ناکام بوده است. این دسته از افراد با اشاره به افزایش سطح قیمت‌ها در چند سال گذشته، مدعی هستند که وضعیت فعلی کشور در زمینه اقتصادی و معیشتی در سطح مطلوبی نیست و این وضعیت فاصله زیادی تا تحقق عدالت دارد.

برخی اساتید در مقام تحلیل این موضوع برآمده‌اند که چرا عدالت در جامعه ایران تحقق نیافته است. برخی متخصصان معتقدند علت این امر آن است که انقلاب اسلامی اساسا نظریه مشخصی درباره عدالت ندارد و همین فقدان نظریه مشخص در خصوص عدالت، باعث سردرگمی و ناکامی جمهوری اسلامی در اجرای عدالت شده است. از سوی دیگر، برخی صاحب‌نظران ادعا می‌کنند انقلاب اسلامی از لحاظ نظری و تئوریک، نظریه مشخص و قابل اجرایی در زمینه عدالت دارد؛ اما علت اصلی عدم تحقق عدالت در جامعه به ساختار نامناسب حکمرانی بازمی‌گردد. این دسته بر این عقیده‌اند که ساختار حکمرانی کشور باعث بی‌عدالتی و عدم اجرای نظریه عدالت در جامعه شده است.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز چهار‌شنبه ۲۸ مهر ماه ساعت ۱۵ با حضور محسن مهدیان در نشستی مجازی تحت عنوان « نسبت عدالت و ساختار حکمرانی» در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.