نشست مجازی دین و فروید

نشست مجازی دین و فروید

نشست مجازی دین و فروید

فروید به عنوان موسس رویکرد روان‌کاوی در روان‌شناسی مدرن، علاوه بر نظریات انسان‌شناسانه، نظریات جامعه‌شناختی مهمی دارد. جامعه و نهادهای اجتماعی از دغدغه‌های اساسی او بود. که برای شناخت بسیاری از ابعاد روان آدمی به رفتارهای اجتماعی انسان توجه می‌کرد و به دنبال فهم ریشه‌های رفتار آدمی در برخورد با دیگران در عرصه حیات اجتماعی بود و به بررسی بعضی پدیده‌های اجتماعی یا فرهنگی مانند دین، اخلاق و تمدن تلاش کرده است.

از همین روی تلاش خواهد شد تا به بررسی تطبیقی نظریات انسان‌شناسانه فروید و نظریات انسان‌شناسانه اسلام پرداخته شود و  تفاوت های روح و روان انسان در دو مکتب روان‌کاوی و اسلامی متمایز گردد و سپس نظریات فروید در خصوص دین و جامعه بررسی شود.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز دوشنبه و سه‌شنبه ۲۲ و ۲۳ آذر ماه ساعت ۲۱ با حضور محمد مهدی عباسی آغوی و محمد رایجی در نشستی مجازی تحت عناوین «جامعه و دین از دیدگاه فروید» و «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

نشست اول: جامعه و دین از دیدگاه فروید

نشست اول: جامعه و دین از دیدگاه فروید
فروید علاوه بر نظریات انسان‌شناسانه، نظریات جامعه‌شناختی مهمی داشت. جامعه و نهادهای اجتماعی از دغدغه‌های اساسی فروید بود. وی برای شناخت بسیاری از ابعاد روان آدمی به رفتارهای اجتماعی انسان توجه می‌کرد. به همین خاطر فروید به دنبال فهم ریشه‌های رفتار آدمی در برخورد با دیگران در عرصه حیات اجتماعی بود و در همین راستا سرآغاز بعضی پدیده‌های اجتماعی یا فرهنگی مانند دین، اخلاق و تمدن را بررسی کرده است.

فروید معتقد بود ایمان مذهبی امری کهنه، مضر و قابل نابود کردن است. او میان روش علمی و روش دین تفاوت قائل شده و روش علمی را ترجیح می‌داد. او معتقد بود علم به توصیف واقعیت و تحقیق در امور واقعی می‌پردازد اما دین، امر و نهی صادر می‌کند و از روش علمی دور می‌شود. فروید بیان می‌کرد که دین انسان را به آینده‌ای مبهم وعده می‌دهد در حالی‌که تکیه کردن بر امیال و آرزوهای آینده، نوعی «توهم» است و بسیاری از ترس‌های انسان نیز از توهم سرچشمه می‌گیرد.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه ساعت ۲۱ با حضور محمد مهدی عباسی آغوی در نشستی مجازی تحت عنوان «جامعه و دین از دیدگاه فروید» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

نشست دوم: نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

نشست دوم: نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام
فروید موسس رویکرد روان‌کاوی در روان‌شناسی مدرن است. انسان در روان‌کاوی فروید موجودی تکه‌تکه‌شده و شکست‌خورده است. کشمکش و سردرگمی، بنیاد وجود انسان را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، انسان‌ها دائماً در ذهن خود در حال کشمکش با خود هستند و اختلالات روانی در اثر عدم پاسخ مناسب به این کشمکش به وجود می‌آید.

اما بر مبنای آموزه‌های اسلام، روح الهی در وجود انسان دمیده شده و اسمای حسنی الهی به وی تعلیم داده شده است. انسان دارای نهادی پاک است و بر مبنای فطرت پاک خلق شده و فطرتاً به سمت پرستش خدای متعال و توحید الهی گرایش پیدا می‌کند. انسان ظرفیت دارد تا به مقام جانشینی خداوند متعال برسد و از مقام فرشتگان بالاتر برود. انسان اختیار و اراده کنترل اعمال خویش را دارد. برهمین اساس نظریات انسان‌شناسی فروید با انسان‌شناسی بر مبنای آموزه‌های اسلام تفاوت هایی دارد که تلاش خواهد شد تا بدان پرداخته شود.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه ساعت ۲۱ با حضور محمد رایجی در نشستی مجازی تحت عنوان «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.