نشست مجازی رواداری و اسلام

نشست مجازی رواداری و اسلام با موضوعات «تساهل و رواداری در اندیشه آیت الله مصباح» و «تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی» با حضور روزبه زارع و عباس فتحی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.
نشست مجازی رواداری و اسلام

بحث تساهل و تسامح از دیرباز در ادیان الهی، موجب دغدغه خاطر اندیشمندان متدین بوده و هست؛ به گونه‌ای که گروهی آن را از لوازم اصلی دین به شمار آورده‌اند و آن را مطمئن ترین راه برای جذب افراد و گرایش آنان به دین می دانند. در مقابل برخی حتی به کار بردن پاره‌ای از واژگان اصلاحی نوین را از سوی نواندیشان، مرگ تدریجی دین تلقی می‌کنند.

از اندیشمندانی که در این باره مباحثی داشته و نسبت دین و تساهل را در نظرات خود مورد اشاره قرار داده است مرحوم امام خمینی و آیت الله مصباح است. اندیشه‌های امام از جهت اینکه ایشان موسس حکومت اسلامی و همچنین حاکم این حکومت دینی بوده‌اند بسیار حائز اهمیت است. آیت الله مصباح نیز به بررسی دقیق اندیشه تساهل و تسامح پرداخته و با بررسی مبانی و ریشه‌های این مفهوم در غرب و در اندیشه اسلامی، در صدد نشان دادن تعارض و مغایرت این دو مفهوم در غرب و اسلام هستند.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز چهار‌شنبه و پنج‌شنبه ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱ با حضور روزبه زارع و عباس فتحی در نشستی مجازی تحت عنوان «تساهل و رواداری در اندیشه آیت الله مصباح» و «تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

نشست اول : تساهل و رواداری در اندیشه آیت الله مصباح


بحث تساهل و تسامح در ابتدا از درون اعتقادات دینی سربرآورد، و از آن جا که دل مشغولی همگان در اعصار، گرداگرد اعتقادات مذهبی دور می‌زد، طبیعی است که بحث تساهل در بستر اولیه خود، عبارت باشد از: «آزادی فرد در گزینش و پذیرش اختیاری یک مذهب». پس از آن تساهل در زمینه‌های دیگری از قبیل سیاسی، اجتماعی و مانند آن مطرح شد و به معنی هر نوع رأی یا عقیده‌ای تلقی گشت
.

گروهی از نظریه‌پردازان مسلمان نیز بر اساس آیات و روایات، به اندیشه تساهل و تسامح پرداخته اند. یکی از نظریه‌پردازان اندیشه اجتماعی و سیاسی اسلامی مرحوم آیت الله مصباح است که در حوزه‌های سیاسی و حکومتی اسلامی ورود کرده و به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند و مباحث جدیدی را در این حوزه به وجود آورده‌اند. یکی از مواردی که ایشان به آن پرداخته‌اند، اندیشه تساهل و تسامح است. ایشان به بررسی دقیق این مفهوم پرداخته و با بررسی مبانی و ریشه‌های این مفهوم در غرب و در اندیشه اسلامی، در صدد نشان دادن تعارض و مغایرت این دو مفهوم در غرب و اسلام هستند.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز ‌چهار‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱ با حضور روزبه زارع در نشستی مجازی تحت عنوان «تساهل و رواداری در اندیشه آیت الله مصباح» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

نشست دوم : تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی (ره)

نشست دوم : تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی (ره)
تساهل و تسامح از دیرباز در ادیان الهی، موجب دغدغه خاطر اندیشمندان متدین بوده است؛ به گونه‌ای که گروهی آن را از لوازم اصلی دین به شمار آورده‌اند و آن را مطمئن‌ترین راه برای جذب افراد و گرایش آنان به دین می دانند. نظریه‌پردازان مسلمان بر اساس آیات و روایات، مبانی تساهل دینی را استنتاج نموده و به دفاع از تساهل و تسامح دینی برخاسته‌اند
.

یکی از اندیشمندانی که در این باره مباحثی داشته و نسبت دین و تساهل را در نظرات خود مورد اشاره قرار داده است مرحوم امام خمینی است. اندیشه ایشان از جهت اینکه ایشان موسس حکومت اسلامی و همچنین حاکم این حکومت دینی بوده‌اند نیز بسیار حائز اهمیت است. امام معتقدند که اسلام نه تنها ملازم با جزم‌اندیشى نیست؛ بلکه حاوى آزادى است. اسلام قوانین اساسی‌اش انعطاف ندارد اما بسیارى از قوانین آن با نظرهاى خاصى انعطاف دارد. اگر اسلام از روى کمال و عدالت و در کلیت خود اجرا شود، مقررات آن کمتر از هر مقررات دیگرى خشونت‌آمیز خواهد بود.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز ‌پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ساعت ۲۱ با حضور عباس فتحی در نشستی مجازی تحت عنوان «تساهل و رواداری در اندیشه امام خمینی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.