نشست مجازی سایه های مارکس

این نشست چهارشنبه و پنج‌شنبه 26 و 27 آبان ماه ساعت 21 با حضور سلمان فتوتیان و جهانگیر کرمی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  برگزار می گردد.

نشست مجازی سایه های مارکس

 

مارکسیسم نظریه ای در باب چگونگی تحول زندگی اجتماعی_تاریخی انسان و قانون های حاکم بر آن است که پایه گذاران آن کارل مارکس (۸۳-۱۸۱۸) فیلسوف، اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی و فردریش انگلس (۹۵-۱۸۲۵) یار و همفکر نزدیک او هستند. اندیشه‌های مارکس انشعابات فراوانی بعد از مرگش داشته است و برداشت‌ها و جریان‌های متعددی مرتبط با نظریات او شکل گرفته است. یکی از مهمترین جریانات منشعب از اندیشه‌های مارکس، نظرات و اندیشه‌های لنین است که منجر به جریان انقلابی در سرزمین روسیه گردید.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه تاریخ های ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ساعت ۲۱ با حضور سلمان فتوتیان و جهانگیر کرمی در نشست‌های مجازی تحت عنوان «خوانش‌های گوناگون از نظریه‌های مارکس» و «مارکسیسم در روسیه» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

نشست اول: خوانش‌ های گوناگون از نظریه‌ های مارکس

نشست اول: خوانش‌ های گوناگون از نظریه‌ های مارکس
مارکسیسم از مهم‌ترین جنبش‌های فکری قرن نوزدهم و بیستم میلادی است. کارل مارکس اقتصاددان و جامعه‌شناس آلمانی، نویسنده آثار ماندگار “مانیفست کمونیست” و “کاپیتال” بر نسل های رهبران سیاسی و متفکران اقتصادی اجتماعی تأثیر بسیاری گذاشت. ایده های مارکس به عنوان پدر مارکسیسم شناخته شد و موجب انقلاب های کارگری در اروپا شد و به عنوان پایه‌ای برای نظریه‌‌های انتقادی و اصلاحی برای سیستم‌های حکمرانی در ۱۵۰ سال گذشته همواره مطرح بوده است.

ایده های مارکس و ایدئولوژی مارکسیسم در مدت کوتاهی پس از مرگ او تأثیر زیادی بر جنبش های سوسیالیستی گذاشت. در قرن بیستم میلادی انواع گوناگونی از مارکسیسم پدید آمد؛ هر چند هر کدام از آنها، تفسیر خود را به آثار مارکس مستند می‌کردند. مهم‌ترین مکاتب مارکسیستی قرن بیستم حاصل ترکیب ابعادی از اندیشه مارکس و قسمت‌هایی از اندیشه اندیشمندان دیگر است که تلاش خواهد شد به آن پرداخته شود.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز چهار‌شنبه ۲۶ آبان ماه ساعت ۲۱ با حضور سلمان فتوتیان در نشستی مجازی تحت عنوان «خوانش‌های گوناگون از نظریه‌های مارکس» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

نشست دوم: مارکسیسم در روسیه

نشست دوم: مارکسیسم در روسیه
واژه مارکسیسم از نام کارل مارکس بنیان گزار سوسیالیسم علمى گرفته شده و مجموعه‌ای از نظریات و آموزش هاى فلسفى و سیاسى و اقتصادى مارکس و فردریک انگلس است. این مکتب، قدرت هاى مادى تولید و مبارزه طبقاتى را نیروهاى بنیادى فعال در تاریخ مى داند.

لنین یکی از مفسران مهم اندیشه مارکس و انگلس بود. اندیشه‌های لنین ترکیبی از دو مولفه سنت فکری_سیاسی روسیه تزاری و مارکسیسم بود. باور لنین به لزوم تشکیل جامعه پرولتاریا و برقراری دولت سوسیالیست در روسیه نیز متأثر از نظریات مارکس و انگلس بود. از همین روی شناخت دقیق اندیشه های لنین و تاثیرات مارکس بر آراء و نظریات ایشان قابل تامل و بررسی است که تلاش خواهد شد به آن پرداخته شود.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز پنج‌شنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۲۱ با حضور جهانگیر کرمی در نشستی مجازی تحت عنوان «مارکسیسم در روسیه» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.