نشست مجازی سیاست و حجاب

نشست مجازی سیاست و حجاب

نشست مجازی سیاست و حجاب

حجاب و پوشش سابقه ای به اندازه عمر بشر دارد و از ابتدای زندگی بشر در کره خاکی، نماد و نمود آن آشکار است. مکتوبات تاریخی نشان می‌دهد ما در ایران به هیچ عنوان دورانی به نام دوره بی‌حجابی نداشتیم. دوره بی‌حجابی از دوران تجدد آغاز یعنی از زمان قاجار شروع شده بود. جایی که ایرانیان در جنگ‌ها شکست می‌خوردند و ضعف خود را در مشکلات نظامی می‌دیدند. اولین برخورد با دنیای مد از طریق نظامی بود و قصد داشتیم از لحاظ نظامی خودمان را به‌روز کنیم. از آن به بعد جامعه ایران دچار گسست فرهنگی گردید که ماحصل آن در دوره پهلوی و با کشف حجاب رونمایی شد.

مسأله حجاب نیز از دوران صنعتی شدن ایران در دوره رضاشاه تا به امروز به عنوان یکی از چالش‌های مدرنیزاسیون در جامعه باقی ماند و پیوند تنگاتنگی با استعمار و اهداف شوم آنها دارد.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روزهای پنج‌شنبه و شنبه ۲۳ و ۲۵ دی ماه ساعت ۱۸ و ۲۱ با حضور ملیحه بخشی نژاد و سیدمحمدعلی ایازی و میثم فتحی در نشستی مجازی تحت عناوین «مسأله کشف حجاب و رضاشاه» و «ابعاد هویتی حجاب» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

نشست اول: مسأله کشف حجاب و رضا شاه

نشست اول: مسأله کشف حجاب و رضا شاه
از اواخر عرص قاجار بسیاری از رجال سیاسی و فرهنگی آن عصر مرعوب فرهنگ غرب بودند و تقلید از ظواهر تمدن فرنگی را یگانه راه ترقی و پیشرفت پنداشتند. اما فعالیت آنها بازتاب چندانی در فرهنگی عمومی جامعه نیافت. با روی کارآمدن رضاشاه به وسیله استعمار روشنفکران غرب‌گرا فرصت یافتند تا با عمق و سرعت دلخواه تحول در سبک زندگی و هویت دینی مردم در ایران را به پیش ببرند
.

تغییر اجباری پوشش مردان و زنان در کنار اقداماتی مانند ممنوعیت عزاداری و محدودیت لباس روحانیت؛ از سیاست‌های فرهنگی عصر رضاخان بودکه ورود به تمدن جدید را با حذف هویت بومی مساوی می‌دانشتند. استبداد رضاخانی کشف حجاب را قانونی کرد که واکنس آحاد ملت مذهبی ایران را در پی داشت که فجایع مشهد و واقعه گوهرشاد به سان لکه ننگی بر پیشانی حکومت پهلوی باقی ماند.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز پنج‌شنبه ۲۳ دی ماه ساعت ۱۸ با حضور ملیحه بخشی نژاد در نشستی مجازی تحت عنوان «مسأله کشف حجاب و رضاشاه» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

نشست دوم: ابعاد هویتی حجاب

نشست دوم: ابعاد هویتی حجاب
حجاب اجباری به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث فکری، سیاسی و اجتماعی در جامعه امروز ایران مطرح است. موافقان و مخالفان حجاب اجباری از مناظر مختلف در مورد آن اظهار نظر می‌کنند و هر سخنی در مورد آن می‌تواند به موجی از اخبار و اظهارنظرهای مختلف منجر شود
.

در همان ابتدا مخالفان و موافقان این طرح به تشریح دیدگاه خود پرداختند. در این راستا شنیدن استدلال‌ افرادی با دیدگاه‌‌های متضاد که در دورن گفتمان دینی به این مساله پرداخته‌اند می‌تواند در شفاف کردن نگاه ما به این مساله راه‌گشا باشد.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد دارد تا در روز ‌شنبه ۲۵ دی ماه ساعت ۲۱ با حضور سیدمحمدعلی ایازی و میثم فتحی در نشستی مجازی تحت عنوان «ابعاد هویتی حجاب» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.