نشست مجازی معاصرت فلسفه

این نشست دو‌شنبه 17 آبان ماه ساعت 21 با حضور احمدرضا یزدانی مقدم در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  برگزار می گردد.
نشست مجازی معاصرت فلسفه

نشست مجازی معاصرت فلسفه

علامه طباطبایی از موثرترین علما و فلاسفه دوره معاصر است. ایشان ابتکارات فراوانی در فلسفه اسلامی به خصوص شرح فلسفه صدرایی داشته است. یکی از مهم‌ترین آثار وی، کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» است که شامل مقالات متعدد فلسفی ایشان است که نشان‌گر نوآوری علامه در فلسفه اسلامی و پیشبرد آموزه‌های فلسفه صدرایی است. در این کتاب علاوه براینکه از تحقیقات فلسفه اسلامی استفاده شده است، به آرا و نظرات دانشمندان و فلاسفه بزرگ اروپا نیز توجه شده است. کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» نخستین کتاب فلسفی اسلامی است که در مواجهه با شناخت فلسفی غرب نوشته شده است. و از مهم‌ترین مباحث این کتاب نقد فلسفه مارکس و به خصوص آموزه ماتریالیسم دیالکتیک است.

در همین راستا کانون اندیشه جوان قصد دارد تا در روز دو‌شنبه ۱۷ آبان ماه ساعت ۲۱ با حضور احمدرضا یزدانی مقدم در نشستی مجازی تحت عنوان «تاثیر علامه طباطبایی در پیشبرد فلسفه اسلامی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.