نشست مجازی هنر و انقلاب اسلامی

نشست مجازی با موضوع «هنر و انقلاب اسلامی» با حضور سیدحسین شهرستانی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.
نشست مجازی هنر و انقلاب اسلامی

با وقوع انقلاب اسلامی ایران، رویکرد هنرمندان نسبت به مفهوم هنر دچار دگرگونی شد و هنرمندان به سمت فهم دینی از هنر تمایل یافتند. سید مرتضی آوینی با طرح مبانی نظری هنر انقلاب، خود را متعهد به اسلام و انقلاب معرفی کرد. در نظام فکری آوینی، حقیقت هنر نسبتی با حقیقت عالم دارد و سینما نیز دارای نسبتی با هنر است و بنابراین حقیقت سینما امری معنوی است. آوینی معتقد بود که جذابیت عنصر اساسی فیلم و سینماست و فیلم دارای جاذبه، فیلم سینمایی بشمار می‌رود اما معلوم نیست فیلم خوبی باشد. آوینی تحول سینما به سمت غایات دینی و انقلابی را در اصل تحولی فکری می‌دانست که باید در درجه اول در نفس اهل سینما و هنر رخ دهد.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان به مناسبت روز هنر انقلاب اسلامی قصد داریم تا در روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه ساعت ۲۲ با حضور سیدحسین شهرستانی در نشستی مجازی تحت عنوان «هنر و انقلاب اسلامی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.