نشست منازعه الگو های حکمرانی در ایران

نشست منازعه الگو های حکمرانی در ایران با حضور دکتر حسین بابایی مجرد
نشست منازعه الگو های حکمرانی در ایران

در نگاه کلاسیک به مفهوم حکومت، با نگاهی ساختاری به جامعه و دولت مواجهیم؛ یک ساختار سلسله‌مراتبی به نام «بورکراسی» وجود دارد که منشأ اقتدار یعنی کیفیت اعمال قدرت را در تمام سطوح و اجزای حکمرانی توزیع کرده است. اما در سیر تطور مفهوم حکمرانی در ادبیات مدیریت دولتی، به نوعی شاهد عبور از مفهوم دولت هستیم تا جایی که در ادبیات حکمرانی در اروپا از «حکمرانی بدون دولت» سخن گفته می‌شود که در آن تأکید بر «شبکه»، «مشارکت» و «بازارها» است

نفی دولت به تمامه، علی‌الظاهر موید هیچ مشرب و مکتب فکری نیست اما خنثی‌سازی دولت از آثار اساسی‌اش، خواسته یا ناخواسته در طرح‌های نوین حکمرانی دنبال شده است. مهم آن است که با این واقعیت موجود صحنه حکمرانی جهانی چه باید کرد؟ در وضعیتی که الگوی شبکه‌ای حکمرانی در سراسر اندیشکده‌های دنیا دنبال می‌شود، این الگوی نوین چه نسبتی با حکومت دینی خواهد داشت؟ آیا الگوی دولت محور دینی در ایران با الگوی شبکه‌ای قابل جمع است؟

در همین راستا و با همیاری انتشارات سروش قصد داریم تا در روز یکشنبه ۲۵ تیرماه ساعت ۹ صبح با حضور دکتر بابایی مجرد نشستی حضوری تحت عنوان « منازعه الگو های حکمرانی در ایران » در محل کانون اندیشه جوان به آدرس خیابان قدس، کوچه فرهنگی داشته باشیم.

همچنین این گفتگو به صورت برخط در اسکای روم کانون اندیشه جوان به نشانی b2n.ir/d05397 برقرار است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.