نشست های درباره علم دینی

نشست های درباره علم دینی

کانون اندیشه جوان سومین محصول از گنجینه آرشیو خود را منتشر کرد.

بحث علم دینی بحث نسبتا جدیدی است که نه در دوره تاریخ تمدن اسلامی صحبتی از آن بوده و نه در شروع علم جدید در غرب. مدرنيته دارای روح است و اين روح در تمام اجزای آن جريان دارد و تنها علومی دينی هستند كه منشا وحيانی دارند اما آیا اسلام با كليت مدرنيته مشكل دارد؟ آيا امور ديگر در علم تأثير گذارند؟ جايگاه ارزش ها و بايدها و نبايدها در مقابل علم چيست؟ آيا بايدها و نبايدها مقدم برعلم اند؟

سلسله نشست های درباره علم دینی در خرداد ۱۳۹۱ در ۵ جلسه با ارائه مهدی گلشنی، مهدی نصیری، سعید زیبا کلام، حسین سوزنچی و علیرضا پیروزمند برگزار شده و به نقد و بررسی موضوعات چیستی علم و فهم علم دینی، نسبت علم و دین، اسلام و تجدد، پیوند علم دینی با انقلاب اسلامی و علوم اجتماعی دینی اختصاص دارد.

برای تهیه و خرید این دوره به لینک زیر مراجعه کنید.

https://canoon.org

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.