نشست های فمینیسم و مطالعات زنان

نشست های فمینیسم و مطالعات زنان

کانون اندیشه جوان دومین محصول از گنجینه آرشیو خود را منتشر کرد.

در حوادث و اغتشاشات اخیر کشور، مطالبات و شعارهای فمینیستی به وضوح شنیده شد اما آیا واقعا اطلاعی از حقیقت و واقعیت های فمینیسم در میان مدعیان وجود دارد؟ و این گفتمان، امری مترقی برای قشر زن است؟

سلسله نشست های فمینیسم و مطالعات زنان با ارائه مجید دهقان و سید حسن حائری به ارائه و بررسی موضوعات چیستی فمینیسم، تاریخچه فمینیسم، گرایش های فمینیسم، جایگاه حقوقی زن در کشورهای اسلامی و شخصیت زن و نظام حقوقی اسلام می پردازد.

این سلسله نشست در ۵ جلسه در پاییز ۱۳۸۷ برگزار شده و به صورت یک دوره آموزشی تصویری در بخش همدرس سایت کانون اندیشه جوان بارگذاری شده است.

برای تهیه و خرید این دوره به لینک زیر مراجعه کنید.

?https://canoon.org

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.