نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

در همین راستا قصد داریم تا جمعه 14 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای مهدی رحیمی در نشستی مجازی تحت عنوان «راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.
راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

مشارکت سياسي يکي از اساسي ترين مفاهيم در علوم اجتماعي محسوب مي شود. مشارکت سياسي به معناي دخيل بودن آحاد جامعه در بسياري از فعاليت ها و ايجاد و اجراي عمليات هاي سياسي مي‌باشد. در ميزان مشارکت سياسي شهروندان عوامل بسياري مانند: انگيزه هاي سياسي، موقعيت اجتماعي، ويژگي هاي شخصي، محيط سياسي، دين و مذهب، سطح اطلاعات مردم، وجود احزاب مختلف در ميدان رقابت هاي سياسي، وجود فرهنگ مشارکت، اعتماد عمومي به قدرت حاکم، عدالت اجتماعي و اقتصادي، فعاليت رسانه هاي جمعي و زمينه سازي آنها موثر ميباشد. و عمده ترين عامل تامين مشارکت، آگاهي و علاقه مردم و حاکميت فرهنگ تعليم و همياري در جامعه است.

در همین راستا قصد داریم تا جمعه ۱۴ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای مهدی رحیمی در نشستی مجازی تحت عنوان «راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.