نشست چهارم : سیاست‌گذاری معماری شهری

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 5 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر مهدی عزیزی همدانی در نشستی مجازی تحت عنوان «سیاست‌گذاری معماری شهری» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.
سیاست‌گذاری معماری شهری

نشست چهارم : سیاست‌گذاری معماری شهری

نمادهاي شهري حامل خاطرات مشترک مردم و مفاهيم فرهنگي و اجتماعي اند و منتقل کننده معاني ضمني گسترده اي در ذهن مردم يک شهر هستند و ازاين رو در شکل گيري ساختار معنايي شهر و احساس هويت مندي مردم شهر نقش عمده اي ايفا مي‌کنند. پيدايش و تشديد اين پيچيدگي ها از يک سو و وجود ابهامات و عدم قطعيت در خصوص علل شکل گيري مسائل و نابساماني هاي موجود در حوزه فرهنگي کشور به ويژه در عرصه نمادها که بخشي از فرهنگ است، اهميت شناخت دقيق و کامل آن ها را براي متوليان سياست گذاري فرهنگي و مسؤولين ذي ربط مسلم نموده است .

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه ۵ خرداد ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای دکتر مهدی عزیزی همدانی در نشستی مجازی تحت عنوان «سیاست‌گذاری معماری شهری» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.