نشست چهارم : گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان

نشست مجازی عدالت و مسئله زنان با موضوع «گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان» با حضور ابوالفضل اقبالی و سحر دانشور در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.
نشست چهارم : گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان

زنان يكى از مهمترين گروه هاى اجتماعی متاثر از كيفيت زندگی و در عين حال موثر برآن مي باشند. اين گروه عظيم اجتماعى از آنجا كه ارتباط موثرى با گروه هاى اجتماعى جامعه دارند، علاوه بر وظايف شخصى و خانوادگى نقش فعالى را در پيشرفت هاى اجتماعى و توسعه پايدار آن ايفا می‌كنند. امروزه مباحث مربوط به زنان در اولویت قرار دارد زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه نقش بسیار مهم و حیاتی در سلامت روانی جامعه و خانواده دارند. و زنان زنجیره اصلی توسعه هستند و بی توجهی به این امر جامعه و خانواده را به سمت عقب ماندگی سوق می‌دهد.

در تفکر فمنیستی، زن بدون هیچ گونه قید و شرطی حق حضور در عرصه های مختلف اجتماعی را دارد و برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف، چه از نظر تنوع عرصه‌های حضور و چه از نظر میزان وقتی که باید زنان به امور مختلف اختصاص بدهند، محدودیتی را قبول نمی‌کنند. از طرف دیگر زن در نظام خانواده جایگاه ویژه‌ای دارد و حضور بی‌قید زنان در امورات اجتماعی ممکن است نظام خانواده را باچالش جدی مواجه سازد. در این میان نظرات متفاوتی در مورد کیفیت و کمیت حضور اجتماعی زنان مطرح است که باید به برسسی آن نظرات بپردازیم.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ماه ساعت ۲۱ با حضور ابوالفضل اقبالی و سحر دانشور در نشستی مجازی تحت عنوان «گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.