نظارت استصوابی شورای نگهبان ؛ آری یا خیر ؟!

فیلم کامل گفتگوی زنده «نظارت استصوابی شورای نگهبان؛ آری یا خیر؟!» با حضور جناب آقای دکتر محمد بهادری‌ جهرمی
نظارت استصوابی شورای نگهبان ؛ آری یا خیر ؟!

فیلم کامل گفتگوی زنده «نظارت استصوابی شورای نگهبان؛ آری یا خیر؟!» با حضور جناب آقای دکتر محمد بهادری‌ جهرمی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.