نظام ریاستی یا پارلمانی؟

قانون اساسی ما را چه کسی نوشته و این مورد چه تاثیری در قوت و ضعف انتخابات های ما داشته است؟
نظام ریاستی یا پارلمانی؟

قانون اساسی ما را چه کسی نوشته و این مورد چه تاثیری در قوت و ضعف انتخابات های ما داشته است؟

ساختار کشور مبتنی بر این قانون چه ارتباطی با سیستم پاسخگویی مسئولین دارد؟

 

 

برای مشاهده فیلم کامل نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در ایران اینجا کلیک کنید.
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.