نقاب نوبل

نقاب نوبل

نوبل را جایزه صلح می نامند اما برخی این عنوان را به گونه ای دیگر می خوانند. منتقدان نوبل چه می گویند و آیا انتقادات آنها وارد است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.