نقد و بررسی وضعیت دروس معارفی در دانشگاه ها

فیلم کامل شصت و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد حسین رحیمی نژاد (مسئول بسیج دانشکده الهیات دانشگاه تهران) و محمد حسین اختیاری (عضو شورای مرکزی مجمع دفاتر فرهنگی دانشگاه علم و صنعت) برگزار شد.
نقد و بررسی وضعیت دروس معارفی در دانشگاه ها

فیلم کامل شصت و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد حسین رحیمی نژاد (مسئول بسیج دانشکده الهیات دانشگاه تهران) و محمد حسین اختیاری (عضو شورای مرکزی مجمع دفاتر فرهنگی دانشگاه علم و صنعت) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.