نقد کتاب رهیافت حکمی به انقلاب اسلامی

نقد کتاب رهیافت حکمی به انقلاب اسلامی

ویدئو نشست «نقد کتاب رهیافت حکمی به انقلاب اسلامی» با حضور شریف لک زایی،نجمه کیخا،محسن مهاجرنیا و مهدی امیدی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.