نقش تشکل های دانشجویی در فعالیت های بین المللی

فیلم کامل پنجاه و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور این نشست با حضور محمد مهدی محمودی (مسئول دفتر بین الملل و جهان اسلام بسیج دانشگاه تهران) و مهدی زمانی (مسئول دفتر مقاومت جهانی بسیج دانشگاه امام صادق (ع) ) برگزار شد.
نقش تشکل های دانشجویی در فعالیت های بین المللی

فیلم کامل پنجاه و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور این نشست با حضور محمد مهدی محمودی (مسئول دفتر بین الملل و جهان اسلام بسیج دانشگاه تهران) و مهدی زمانی (مسئول دفتر مقاومت جهانی بسیج دانشگاه امام صادق (ع) ) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.