نقش دوره های معرفتی در رشد دانشجویان ؛ اسلام ناب

فیلم کامل شصت و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد ناصر بخت (دبیر اسبق مجمع دفاتر فرهنگی دانشگاه علم و صنعت) و بهنام آخانی (مسئول سابق معاونت تعلیم و تربیت بسیج دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی) برگزار شد.
نقش دوره های معرفتی در رشد دانشجویان ؛ اسلام ناب

فیلم کامل شصت و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد ناصر بخت (دبیر اسبق مجمع دفاتر فرهنگی دانشگاه علم و صنعت) و بهنام آخانی (مسئول سابق معاونت تعلیم و تربیت بسیج دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.