نقش دوره های معرفتی در رشد دانشجویان ؛ طرح ولایت

فیلم کامل شصت و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد امین ساغندی ( خادم طرح ولایت مردمی) و اسماعیل شمس آبادی (خادم طرح ولایت بسیج دانشجویی ) برگزار شد.
نقش دوره های معرفتی در رشد دانشجویان ؛ طرح ولایت

فیلم کامل شصت و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد امین ساغندی ( خادم طرح ولایت مردمی) و اسماعیل شمس آبادی (خادم طرح ولایت بسیج دانشجویی) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.