نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دانشگاه

نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دانشگاه

فیلم کامل هفتاد و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی
این نشست با حضور نادر توکلی (دبیر اسبق هیئت منتظران مهدی دانشگاه صنعتی ارومیه) و رسول اقبالیان (دبیر هیات الزهرا دانشگاه شریف) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.