نقش و جایگاه تشکل های دانشجویی در روند انتخابات های ریاست جمهوری

فیلم کامل سی و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «نقش و جایگاه تشکل های دانشجویی در روند انتخابات های ریاست جمهوری» این نشست با حضور ارشا نامدار ایوبی (مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر) و عارف توانگر (دبیر سیاسی انجمن اسلامی پیشرو دانشگاه تربیت مدرس) برگزار شد.
نقش و جایگاه تشکل های دانشجویی در روند انتخابات های ریاست جمهوری

فیلم کامل سی و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «نقش و جایگاه تشکل های دانشجویی در روند انتخابات های ریاست جمهوری» این نشست با حضور ارشا نامدار ایوبی (مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر) و عارف توانگر (دبیر سیاسی انجمن اسلامی پیشرو دانشگاه تربیت مدرس) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.