نوجوانان در مرکز توجه!

نوجوانان در مرکز توجه!

نوجوانان در اعترضات و آشوب های اخیر، کجای ماجرا ایستاده اند؟ کنش آنها متاثر از چه عواملی است؟ آیا تحلیل ها نسبت به آنها درست می باشد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.