نوجوانان و اعتراضات

نوجوانان و اعتراضات

فیلم کامل سومین نشست معرکه با موضوع «نوجوانان و اعتراضات» این نشست با حضور سجاد مهدی زاده « عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و تربیت دانشگاه امام صادق (ع)» و سید کمیل حسینی «مدرس دانشگاه» برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.