نگاهی به تاسیس دانشگاه در ایران؛ اهداف، انگیزه ها و معضلات آن

نگاهی به تاسیس دانشگاه در ایران؛ اهداف، انگیزه ها و معضلات آن

فیلم کامل نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «نگاهی به تاسیس دانشگاه در ایران؛ اهداف، انگیزه ها و معضلات آن» با حضور جناب آقای یاسر خوشنویس

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.