نگرش سیاسی در دانشگاه

فیلم کامل بیست و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی
نگرش سیاسی در دانشگاه

فیلم کامل بیست و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

این نشست با حضور سید احمد گلزی (دبیر رسانه تشکل انجمن اسلامی دانشگاه تهران) و حسین عاکف (مسئول سابق واحد سیاسی تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی) برگزار شد.
دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.