نیاز ضروری تشکل ها

نیاز ضروری تشکل ها

پوست اندازی در تشکل های دانشجویی یک ضرورت است اما چه عواملی این مهم را باعث شده است؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت شصت و پنج برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.