نیاز ضروری تشکل ها

نیاز ضروری تشکل ها

پوست اندازی در تشکل های دانشجویی یک ضرورت است اما چه عواملی این مهم را باعث شده است؟

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت شصت و پنج برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.