هنر متعالی

هنر متعالی

تاریخ درباره ی هنر چه می گوید؟ بحث از هنر دینی از چه زمانی به یک مساله تبدیل شد و هنر در گفتمان دینی با هنر در گفتمان مدرن چه تفاوتی دارد؟ بنیان هنر اسلامی بر چه اساسی می باشد و روایتگر کدام ارزش ها در جامعه است؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.