هویت آشکار

هویت آشکار

هر چیزی که ارزش باشد و نمادی از هویت انسانی در آن بروز پیدا کند، گرانبهاست. رمز سعادت واقعی و موفقیت در زندگی خانوادگی و اجتماعی نیز در گرو رعایت ارزش هاست. حجاب، نماد اصالت و ارزشمداری در جامعه می باشد و نقش محسوسی در تحکیم خانواده و سلامت اجتماع ایفا می کند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.