هیئت های جریان ساز؟

هیئت های جریان ساز؟

هیئت، یک تشکیلات همه شمول است که در تمام مراحل زندگی با حیات انسان مذهبی آمیخته است. هنر تشکیلاتی شدن از مهمترین آثار تربیتی این جریان تاثیرگذار به شمار می رود. اما به صورت مشخص، نقش هیئات دانشجویی در راستای رشد و تکامل جویندگان دانش به چه صورت می باشد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.