وابستگی مالی بزرگترین آفت مجموعه های حاکمیتی است

دهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی روز چهارشنبه ۱۳ شهریور با حضور سید احسان باقری مدیرعامل خانه عکاسان در نگارخانه حوزه هنری برگزار شد.
سید احسان باقری مهمترین مشکل و آفت مجموعه های دولتی و حاکمیتی را وابستگی مالی این نهادها به بودجه دولتی عنوان کرد و افزود عدم ثبات منابع مالی باعث ضعیف شدن و عدم استمرار فعالیت های خوب این مجموعه ها می شود.
وی همچنین ماموریت کانون در دوره جدید را ورود به حوزه آموزش مجازی دانسته و استفاده از ظرفیت های نوین رسانه ای و فضای مجازی را از ضرورت های امروز کانون عنوان کرد.
لازم به ذکر است نشست های تجربه نگاری فرهنگی هر هفته چهارشنبه ها در کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

 

گزارش نهمین نشست تجربه نگاری فرهنگی را اینجا بخوانید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.